Ulgener
Ulgener
Ulgener
Ulgener
Ulgener
Ulgener
Ulgener
Ulgener
Ulgener
Ulgener
 
 
The Bosphorus Online

Ulgener LC/LO

Ulgener LC/LO, başta P&I kulüpleri, tekne ve makine sigortacıları, armatörler ve gemi yöneticileri olmak üzere, denizcilik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermek amacıyla 2000 yılında kurulmuştur.

The Eurasian

 
Deniz hukuku, Kurtarma (TOF) ve Çatma
Kurtarma
ve
Deniz Kazaları
 • Kurtarma Sözleşmeleri
 • Llyod’s Kurtarma Sözleşmeleri
 • Kurtarma
 • Çatma
 • Müşterek Avarya
 • Enkaz Kaldırma
 • Deniz Raporu Alınması
 • Sınırlı Sorumluluk Fonu Tesisi (LLMC 1976 tadil edilmiş şekliyle)
 • 7/24 Kriz Yönetimi
 
Uyuşmazlık Çözümü
Çarterparti
ve
Yüke ilişkin Uyuşmazlıklar
 • Çarterpartiden Doğan Uyuşmazlıklar
 • Konişmentodan Doğan Yük Talepleri ve Diğer Uyuşmazlıklar
 • Mahkeme Tespitleri
 • Gemi Tutuklama ve İhtiyati Haciz İşlemleri
 • Teminat Mektuplarına İlişkin Hukuki Mütalaa
 • Yük Taşınmasına İlişkin Charterparti ve diğer Sözleşmeler Hakkında Mütalaa
 
Limanlar ve Terminaller
Şirketler Hukuku
ve
Operasyon Yönetimi
 • Gemi Yönetim Sözleşmelerine İlişkin Hukuki Mütalaa
 • Tedarik Anlaşmaları
 • Sicil ve Bayrak İşlemleri
 • Klas İşlemleri
 • Birleşme ve Satın Almalar
 • Yönetim Kurulu Kararları
 • Genel Kurul Kararları
 
Gemi Finansmanı
Gemi Finansmanı
 • Gemi Alım Satım Sözleşmeleri (Closing Dökümantasyonu ve Toplantıları dâhil olmak üzere)
 • Gemi Sicil İşlemleri
 • Kredi Sözleşmeleri ve İlgili Dökümantasyon
 • İpotek Sözleşmeleri ve Tescili
 • Yat Alım Satımı ve Çarter Sözleşmeleri
 • Uluslararası Sözleşmelere Uygunluk
 
Gemi İnşaatı ve Onarımı
Gemi İnşa
ve
Onarımı
 • Gemi İnşa Sözleşmeleri
 • Gemi Tamiri Sözleşmeleri
 • Gemi Dönüşüm Sözleşmeleri
 • Gemi Söküm Sözleşmeleri
 • Gemi İnşa ve Onarım Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 
İş Hukuku
Deniz İş Hukuku
 • Deniz İş Sözleşmeleri
 • Denizde Meydana Gelen Kazalar / Yaralanmalar
 • Sorumluluk ve Tazminat Miktarlarının Değerlendirmesi
 • Tazminat Talepleri
 • Aktüerya Hesaplamaları
 • Sulh Protokolleri
 
Çevre Kirliliği ve Zararları
Kirlilik
ve
Çevre Zararları
 • Delillerin İncelenmesi
 • Uluslararası Sözleşmelere Göre Sorumluluk Sınırının Tespiti
 • Para Cezalarına İtiraz
 • Kirlilik Kaynaklı Hukuk ve Ceza Davalarına İlişkin Hukuki Mütalaa
 • Ceza Davalarında Yargılanan Mürettebatın Temsili
 
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması
ve
Tenfizi
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınmasına İlişkin Başvurular
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizine İlişkin Başvurular
 
Gümrük
Gümrük İhalleri
 • Eksiklik
 • Yanlış Beyan
 • Gümrük Cezaları
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kapsamında Başlatılan Soruşturmalar
 • Ceza Hukuku Kaynaklı Yargılama Süreçleri
 
Sigorta ve Reasürans
Sigorta
ve
Reasürans
 • Sigorta Konularına İlişkin Hukuki Mütalaa
 • Halefiyet Belgelerinin Hazırlanması
 • Tazminat ve Rücu Davaları
 
Liman, Terminal, Tahliye ve Depolamadan Doğan Talepler
Liman, Terminal, Tahliye
ve
Depolamadan Doğan Talepler
 • Yanlış Yüklemeden Kaynaklanan Hasarlar
 • Kirliliğin Temizlenmesi ve Enkaz Kaldırma
 • Liman Tesislerinde Meydana Gelen Hasarlar
 • İş Durmasından Kaynaklanan Talepler/ Mahrum Kalınan Kâr Talepleri
 • Depolama Sözleşmeleri
 • Ambar ve Depolardaki Mallarda Meydana Gelen Hasarlar
 
İdare ile İlişkiler
İdare ile İlişkiler
 • Kanun Teklif ve Tasarımlarına ilişkin Çalışmalar
 • Ruhsat ve İzinlerin Alınması
 • Bakanlıklarla İlişkiler
docxfilePDF