Articles in Turkish

Articles in Turkish

01.Türk Uluslararasi Gemi Sicili Kanunu Ile Ilgili Bir Değerlendirme

02.Yükün Konişmento Verilmeksizin Teslimi

03.Çatma Halinde Ödenecek Tazminat Bakımından Tekne Ve P&I Sigortacısının Sorumlulukları

04.Müşterek Avarya’da İkame Masrafları Ve “Non-Separation Agreement”

05.Yükün Konişmentoda Yazılı Olan Limandan Başka Bir Limanda Teslimi

06.Kanuni Rehin Hakkı Sigortası

07.Lof 2000 Kurtarma Tip Sözleşmesi Ve Scopıc Klozu -I-

08.Lof 2000 Kurtarma Tip Sözleşmesi Ve Scopıc Klozu -II-

09.Güvenli Liman Ve Rıhtım (“Safe Port / Safe Berth”)

10.Çarter Sözleşmesinin Kuruluşu

11.Dolaylı Olarak Tekneye Gelen Zararlar Hakkında Sigorta Himayesi

12.Hızlandırma Primi (“Dispatch Money”)

13.Çarter Sözleşmelerindeki “WWWW” Klozu Ve Benzer Düzenlemeler

14.Interclub Anlaşması

15.Konişmentodaki Klozlarla Belirlenen Taşıyan Sıfatı ("Identity Of Carrier Klozu")

16.Savaş Ve Terörizm Deniz Sigortası Ve Deniz Ticareti Hukuku Üzerindeki Etkileri -I-

17.Savaş Ve Terörizm Deniz Sigortası Ve Deniz Ticareti Hukuku Üzerindeki Etkileri -II-

18.Yangın Zararları Sebebi İle Yüke Gelen Zararlardan Taşıyanın Sorumluluğu

19.Alt / Üst Taşıma Sözleşmelerinde Konişmento Düzenlenmesi İle İlgili Sorunlar

20.Hazırlık İhbarına İlişkin Bazı Hukuki Hususlar

21.Gemı Yönetim Sözleşmesi’ne Kısa Bir Bakış (“Ship Management”)

22.Denizciliğin Devlet Politikası Olması Bakımından Deniz Hukukunun Yeri

23.Gemi İpoteği Alacaklısının Sigortalanabilir Menfaati (Tekne, Sorumluluk Ve Imıc Sigortaları)

24.Türk Deniz Hukukunda Önemli Bir Yenilik: Deniz İhtisas Mahkemesi

25.Gemilerin Sebep Oldukları Çevre Kirliliği Sebebi İle Kesilen Cezalarda İndirim

26.Türkiye Dışındaki Cebri İcra Sonucunda Gemi Sicilinde Kayıtlı Olan Hakların Akıbeti Ve Gemilerin Terkin Edilebilmesi Konularında Yapılan Kanun Değişikliği

27.Konişmento Düzenleme Yetkisinin Taşıtana Devri Halinde Taşıyanın Haklarını Koruyucu Kayıtlar

28.Deniz Sigortası Hukukunda Çatma Sorumluluğu